Privacy verklaring

Uw privacy gewaarborgd:

Toename van het gebruik van het kopen en het verkopen middels zogenaamde virtuele shops op het internet, noodzaakt ons extra aandacht te besteden aan een zorgvuldige omgangsmethode van alle door u verstrekte persoonlijke gegevens

De gegevens die u ons verstrekt zijn die gegevens die u éénmalig invult wanneer u een account op onze website aanmaakt. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het tot stand laten komen van een overeenkomst. Onder deze overeenkomst verstaan wij het leveren van goederen onder de leverings- en betalingsvoorwaarden die in onze Algemene voorwaarden zijn opgenomen.

Wij geven u de zekerheid dat de door u verstrekte informatie alleen voor bovengenoemd doeleinde gebruikt zal worden. Bernard motoren & banden zal bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht nemen, zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving.


Winkelwagen  

Geen artikelen

Verzendkosten €0,00
Totaal €0,00

Winkelwagen › Afrekenen ›

Nu motorrijden?